Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Beceri Gelişimi

Başvuru

  • Projenin yaygın etkisinin hedeflerine ulaşabilmesi için belirlenen farklı bölge ve şehirlerden katılıma dikkat edilecektir. Bu kontenjanların yarısı bayan diğer yarısı erkek (3. ve 4. sınıfta öğrenimine devam eden fen bilgisi) öğretmen adayından oluşacaktır. Proje katılımı gönüllülük esasına dayalı olup, projenin web sitesi (http://fenbilimleri.trabzon.edu.tr/) üzerinden bireysel başvuru yapmaları istenecektir. Başvuru sayısıyla doğru orantılı olarak 24 asil 24 yedek olmak üzere toplam 48 kişilik katılımcı listeleri hazırlanacak; asıl listedeki öğretmen adaylarından projeye katılamama durumu olanların yerine yedek listedeki adaylar davet edilecektir.
     
     Listelerin oluşturulmasında ise;
  • Daha önce benzer türden bir eğitim projesine katılmamış olma
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak
  • Ağırlıklı Not Ortalaması
  • Katılım isteğini gerekçelendirme ölçütleri temel alınacaktır.
Menüyü Kapat